งานทำโครงเหล็กสายพานลำเลียง ที่ โรงงานเลย์ ลำพูน
งานทำโครงเหล็กสายพานลำเลียงโรงงานนมไทยเมจิ
งานสร้างบ้านพักอาศัพ 2 ชั้น ของคุณ นิตย์รดี

ผลงานที่ผ่านมา

สุขสำราญ อพาร์ทเมนท์

สุขสำราญ อพาร์ทเมนท์

สุขสำราญ อพาร์ทเมนท์
งานทำโครงเหล็กสายพานลำเลียง ที่ โรงงานเลย์ ลำพูน

งานทำโครงเหล็กสายพานลำเลียง ที่ โรงงานเลย์ ลำพูน

งานทำโครงเหล็กสายพานลำเลียง ที่ โรงงานเลย์ ลำพูน
งานสร้างบ้านพักอาศัย

งานสร้างบ้านพักอาศัย

งานสร้างบ้านพักอาศัย 2 ชั้น ของคุณ นิตย์รดี สุขปราณประดิษฐ์ ทุ่งมังกร 171
งานทำโครงเหล็กสายพานลำเลียงโรงงานนมไทยเมจิ

งานทำโครงเหล็กสายพานลำเลียงโรงงานนมไทยเมจิ

งานทำโครงเหล็กสายพานลำเลียงโรงงานนมไทยเมจิ สระบุรี
บ้านคุณ รัศมี นวลอุไร ชุมชนวัดดุสิต

บ้านคุณ รัศมี นวลอุไร ชุมชนวัดดุสิต

บ้านคุณ รัศมี นวลอุไร ชุมชนวัดดุสิต
งานสร้างบ้านพักอาศัย 2 ชั้น ซ.ลาซาน ของคุณ ธนกร

งานสร้างบ้านพักอาศัย 2 ชั้น ซ.ลาซาน ของคุณ ธนกร

งานสร้างบ้านพักอาศัย 2 ชั้น ซ.ลาซาน ของคุณ ธนกร
งานปรับปรุงบ้านไม้ 2 ชั้น ของคุณ ลักคณา ชุมชนวัดดุสิต

งานปรับปรุงบ้านไม้ 2 ชั้น ของคุณ ลักคณา ชุมชนวัดดุสิต

งานปรับปรุงบ้านไม้ 2 ชั้น ของคุณ ลักคณา ชุมชนวัดดุสิต
งานต่อเติมหมู่บ้านเพชรมณฑล

งานต่อเติมหมู่บ้านเพชรมณฑล

งานต่อเติมหมู่บ้านเพชรมณฑล เพชรเกษม 81 ของคุณ ศิริเพ็ญ โสภณธนาศิริ
บ้านคุณ ชาญ ศรีชนะ ชุมชนวัดดุสิต

บ้านคุณ ชาญ ศรีชนะ ชุมชนวัดดุสิต

บ้านคุณ ชาญ online slots casino site ศรีชนะ ชุมชนวัดดุสิต
อาคารพาณิช คุณ ปุญภา สุทธิวงค์ พระราม7 ใกล้ธนาคารธนชาติ

อาคารพาณิช คุณ ปุญภา สุทธิวงค์ พระราม7 ใกล้ธนาคารธนชาติ

อาคารพาณิช คุณ ปุญภา สุทธิวงค์ พระราม7 ใกล้ธนาคารธนชาติ

เกี่ยวกับเรา

ต่อพงศ์ การช่าง รับสร้างบ้านคุณภาพ

มีแนวความคิดเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่อยากได้บ้านที่มีคุณภาพ ราคาไมแพง สร้างเสร็จตามกำหนด งบประมาณไม่บานปลาย ในระดับราคาตั่งแต่ 1 ล้าน บาทขึ้นไป โดยการสร้างที่ได้มาตรฐานทั้งในทางวิศวกรรม และสถาปัตยกรรม โดยทีมงานช่างที่สร้างสมประสบการณ์ มานานกว่า 30 ปี โดยได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากลูกค้า ที่บอกต่อความซื่อตรง ทางด้านการเงินและระยะเวลาการก่อสร้าง จนได้รับการแนะนำจากปากต่อปาก ทำให้ ต่อพงศ์การช่าง มีกิจการที่เติบโต และเป็นแนวหน้าในการรับสร้างบ้าน อาคาร อพาร์ทเม้นท์ โรงงาน รวมถึงงานต่อเติมบ้าน อาคาร

ต่อพงศ์การช่าง รับเหมา ก่อสร้าง สร้างบ้าน

มีแบบบ้านที่สวยงามและเหมาะสมกับงบประมาณของลูกค้า ให้เลือกมากกว่า 10 โดยมีแบบบ้านที่ตอบสนองความต้องการที่คำนึงถึงองค์ประกอบของพื้นที่ใช้สอย พื้นที่ของสถานที่ปลูกสร้าง รวมถึงวัสดุ อุปกรณ์ทีถูกคัดสรรอย่างลงตัวกับแบบบ้าน รวมถึงวัสดุที่ช่วยลดภาวะโลกร้อน รักษาสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน ที่ต่อพงศ์การช่างไดออกแบบสร้างสรรค์อย่างเหมาะสมและลงตัว กับแบบบ้านทุกแบบ ต่อพงศ์การช่าง ได้รวบรวมช่างผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้าง ด้านวิศวกรรม ด้านสถาปัตยกรรม สร้างสรรค์ออกแบบบ้านโดยคำนึงถึงความต้องการของลูกค้า โดยยึดหลักที่ว่า ปลูกเรือนตามใจผู้อยู่ ปลูกอู่ตามใจผู้นอน

เราจึงได้รับความพึงพอใจจากลูกค้า โดยคุณต่อพงศ์ ทาบทองเรือง ยึดหลักความจริงใจ และความตั้งใจใส่ใจในการสร้างบ้าน ของลูกค้าทุกท่าน จนเป็นที่เชื่อมั่นของลูกค้า จึงมีการพัฒนาองกร ให้ก้าวสู่ความเป็นสากลในวงการก่อสร้าง ดังตัวอย่างแบบบ้านที่ลูกค้าได้ปลูกสร้างขึ้นในระดับเทียบเท่าบริษัทยักษ์ใหญ่ของ วงการก่อสร้างบ้าน ซึ่งคุณต่อพงศ์ ทาบทองเรือง ก็ได้มีความสามารถปลูกสร้างได้ไม่น้อยไปกว่าบริษัทอื่น

– ต่อพงศ์ การช่าง Construction | Tel. 087-565-9564, 081-407-5354